Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersonen en andere betrokkenen bij preventie PSA

 

Van agressie door 'externen' naar agressie door collega's

Ik ben in de 80-er jaren opgeleid als agressie trainer en ben tot op heden voor een deel van mijn tijd op dit onderwerp blijven werken. De laatste vijftien jaar is daar ook het terrein van de interne ongewenste omgangsvormen bij gekomen. Ik draag graag mijn steentje bij aan het bevorderen van gezonde werkomstandigheden. Vandaar dat ik een groot aantal programma's op dit gebied aanbied en verzorgd heb.

Vertrouwenspersonen

Wij bieden een groot aantal trainingen voor vertrouwenspersonen aan. Naast de basistraining zijn er de verdiepingspmodules. In het kader van de adviesrol van de vertrouwenspersonen kunnen vertrouwenspersonen ook verdiepen door bijvoorbeeld de training adviesvaardigheden te volgen.Vertrouwenspersonen die conflictbemiddeling in hun takenpakket hebben kunnen verdiepen door de training conflictbemiddeling te volgen.Vertrouwenspersonen die zich willen verbreden kunnen ook andere onderwerpen kiezen op het gebied van  PSA  preventie.

De trainingen  VP-AOV  en VP-WD zijn bedoeld voor vertrouwenspersonen met ervaring / LVV-gecertificeerde vertrouwenspersonen. Beide trainingen zijn geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen en opgenomen in hun bij- en nascholingstraject.  De trainingen kunnen ook als maatwerktraining verzorgd worden, bijvoorbeeld voor VP intervisiegroepen.

Verzorgde trainingen PSA preventie inclusief werkdruk - werkstress