Bureau van Es ~ RB&B

Agressie, Bedreiging en Opvang

Training en Advies

Iedere organisatie is verplicht in het kader van de preventie van de psychosociale arbeidsbelasting ook de risico's op agressie en geweld te wegen en te verkleinen door een passend plan van aanpak.

Bij trainingen op het terrein van agressie en bedreiging besteden wij daarom in het voortraject waar mogelijk aandacht aan uw beleid ten aanzien van de preventie van agressie en geweld.  Het beleid is van invloed op de inhoud van een training ‘versterking individuele weerbaarheid’, de training leidt vaak weer tot aanscherping van het beleid.

Via samenwerkingspartners kunnen naast onderstaande trainingen ook fysieke trainingen aangeboden worden waarin het aanleren van persoonlijke veiligheids- en overmeesterings-technieken centraal staat.
 

Maatwerk en open inschrijving

De trainingen hieronder zijn als maatwerktraining af te nemen, de prijs wordt bepaald door onze dagdeeltarieven. Aan de  trainingen 'voorkomen en hanteren van verbale agressie' en 'veilig handelen tijdens en na overvallen' kan ook door middel van open  inschrijving deelgenomen worden. De prijzen staan op de betreffende pagina's vermeld.
 

Trainingen