Bureau van Es ~ RB&B

Preventie PsychoSociale Arbeidsbelasting

De vernieuwde Arbowet verplicht werkgevers een beleid op te zetten en uit te voeren dat gericht is op het bevorderen van veilig en gezond werken en het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bij PSA worden de volgende factoren expliciet benoemd: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk.

Het heeft onze voorkeur als trainingen worden ingezet als hulpmiddel om het beleid te optimaliseren.

Zie verder 'advies PSA'

De trainingen hieronder zijn bedoeld om onze mogelijkheden aan te geven. De preciese keuze of combinatie is altijd een kwestie van overleg.

Voor de doelgroep vertrouwenspersonen is in dit overzicht  de basistraining  en de verdiepingstrainingen VP- AOV  (actuele ontwikkelingen en verdieping),  VP -WD (inzicht in werkdruk en werkstress)  en VPI (vertrouwenspersoon integriteit) opgenomen.  

De trainingen  VP-AOV,  VP-WD en VPI zijn bedoeld voor vertrouwenspersonen die al een basisopleiding voor vertrouwenspersonen gevolgd hebben.  Bij de LVV gecertificeerde vertrouwenspersonen kunnen het volgen van de opleiding VP-WD  'meetellen' bij het verplichte aantal te volgen opleidingsdagdelen in het kader van de LVV BNS (bij en nascholing)

U vindt bij vertrouwenspersonen en andere betrokkenen bij de preventie van PSA  een groot aantal andere verdiepingsmodules voor vertrouwenspersonen.

Trainingen of workshops die we kunnen verzorgen