Bureau van Es ~ RB&B

U kunt zich aansluiten bij onze externe Klachtencommissie Cliënten of Leerlingen

 

Onze externe klachtencommissies bestaan uit twee deskundige leden.  Wij overleggen over een derde lid uit uw eigen branche.  Er zijn eenmalige kosten voor aansluiting die gebruikt worden om uw klachtenregeling op maat te maken.
 

Veel organisaties kiezen voor een externe Klachtencommissie Cliënten 

Iedere organisatie vindt het belangrijk dat haar clienten tevreden zijn met de verleende diensten, de aangeschafte producten, de opstelling van de medewerkers of de kwaliteit van de communicatie. Situaties waarin toch sprake is van onvrede worden bij voorkeur in onderling overleg tussen betrokkenen en zonder tussenkomst van derden opgelost. Soms wordt een dergelijk overleg niet zinnig geacht of komt het om andere redenen niet tot stand. Als de onvrede blijft bestaan heeft de cliënt de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Om onafhankelijkheid en objectiviteit bij de behandeling van klachten te bevorderen bieden veel organisaties de cliënt de mogelijkheid met een externe vertrouwenspersoon van gedachten te wisselen over hoe de onderliggende situatie het beste opgelost kan worden.

Zie vertrouwenspersoon cliënten (VPC) voor meer informatie over deze rol.

Een van mogelijke oplossingen die client kan kiezen is het indienen van  een officiële klacht  bij de directie of de klachtencommissie. 

Vanwege onafhankelijkheid en objectiviteit wordt  bij de beoordeling en behandeling van klachten vaak gekozen voor een externe klachtencommissie.  In een aantal maatschappelijke sectoren is aansluiting bij een externe onafhankelijke klachten- of geschillencommissie ook verplicht. 

Een Klachtencommissie Cliënten hoort deskundig te zijn op de volgende onderwerpen:

(1) het doen van onderzoek en het voeren van gesprekken (hoor en wederhoor), (2) branche specifieke kennis, (3) inzicht in processen van escalatie, (4) klachtrecht , klachtprocedures, bewijsrecht en eisen ten aanzien van de verslaglegging, (5) laatste relevante jurisprudentie op deze onderwerpen.

Klachtencommissie voor Leerlingen (of ouders, verzorgers van leerlingen) 

Wij bieden ook een onafhankelijke klachtencommissie voor het onderwijs.  Op basis van een sterk verbeterde versie van de klachtenregeling voor het primair en voortgezet onderwijs is deze klachtencommissie ter beschikking voor het behandelen van klachten van leerlingen (ouders, verzorgers) maar ook van medewerkers.
Zie voor meer informatie over de klachtencommissie voor medewerkers
 

Onze externe Klachtencommissie Cliënten heeft een vaste kern van twee leden 

Wim van Es en Wilma Breddels van Advocatenkantoor TeRecht of Brigitte Siesling van Van Overbeek de Meyer cs

Samen beschikken deze twee leden over de bovengenoemde deskundigheden 1,3,4 en 5. Wilma en Brigitte zijn juriste en advocaat. Ook bij de inzet van eventuele andere leden blijven wij deskundigheid en de man-vrouw verdeling garanderen.

Als u kiest voor de inzet van Wim van Es als extern vertrouwenspersoon vooor cliënten, kan hij niet ook in de klachtcommissie werkzaam zijn en zal voor hem een vervanger uit ons netwerk voorgesteld worden.

 

Het derde lid komt bij voorkeur uit de branche of sector waar uw organisatie onder valt

Een klachtencommissie bestaat doorgaans uit drie leden. Wij kunnen het derde lid zoeken, maar onze voorkeur gaat er naar uit dat u zelf een derde lid zoekt met veel ervaring in uw branche. Dit derde lid zal de branche specifieke kennis, inclusief kennis over kwaliteits- en ethische normen, in de klachtencommissie inbrengen. 

Als deze constructie u aanspreekt kan ik u meer specifieke informatie geven.

Er zijn eenmalige kosten voor aansluiting, maar geen abonnementsverplichtingen. De eenmalige kosten worden gebruikt om uw klachtenregeling op maat te maken.

De externe klachtencommissieleden werken op basis van een uurtarief

U kunt via ons ook mediatoren in huren die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister van de de Mediatorsfederatie Nederland.

Onze klachtenonderzoekers houden zich aan de privacywetgeving (AVG)