Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon bij Muzerije

 

Voor Muzerije bieden wij vertrouwenspersonen voor cliënten en medewerkers. 
 

Wim van Es

Ik ben Wim van Es en werk sinds 2014 als vertrouwenspersoon voor medewerkers van Muzerije en met ingang van 2015 ook als vertrouwenspersoon voor cliënten.  Als in specifieke situaties deze rollen elkaar zouden bijten wordt een tweede vertrouwenspersoon in gezet.
 

Onze vertrouwenspersonen houden zich aan de privacywetgeving (AVG)

Als wij u ondersteunen geven wij vooraf aan welke persoonsgegevens wij tijdelijk vastleggen en vragen u uw toestemming daarvoor 
 

Vertrouwensrol voor Cliënten

Muzerije ziet graag tevreden cursisten en ouders.  Gekwalificeerde medewerkers verzorgen activiteiten op het gebied van muziek, dans, theater, literatuur en beeldende kunst of ondersteunen deze activiteiten. Onze medewerkers zijn gedreven om onze cliënten een zo goed mogelijk product of een zo goed mogelijke dienst te leveren.

Toch kan het wel eens gebeuren dat zich problemen voor doen, dat u ontevreden bent of zich niet goed behandeld voelt. Dan kunt u uw klacht het beste direct met de betreffende medewerker bespreken. In een gesprek kan de klacht meestal in gezamenlijkheid tot tevredenheid worden opgelost. Dat werkt prettig voor beide partijen en werkt het snelst.

Mocht u het gevoel hebben dit niet direct te kunnen bespreken met de medewerker of mocht u toch niet tevreden zijn over de uitkomst van dat gesprek, dan kun u ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon voor cliënten .  U kunt hem vragen mee te denken over de aanpak van uw klacht en hij kan u bij de aanpak ook praktisch ondersteunen.

De vertrouwenspersoon is zelfstandig, onafhankelijk en u kunt hem kosteloos benaderen.

Zie voor meer informatie
 

Vertrouwensrol voor medewerkers 

Ik ben vanaf 2014  extern vertrouwenspersoon voor medewerkers van jullie organisatie.

Mijn contactpersoon is Sebastiaan Villhaber .

Ik vind het belangrijk actief bij te dragen aan organisaties waarin medewerkers tot hun recht komen, gerespecteerd worden en veilig hun werk kunnen doen. 

Om meerdere redenen kan er een moment zijn dat je behoefte hebt om onder vier ogen met een onafhankelijke en deskundige buitenstaander in vertrouwen van gedachten te wisselen. Voel je bij één van de redenen die hieronder staan vrij om contact met mij op te nemen. Ik zal zorgvuldig naar je verhaal luisteren en kan als je dat wilt mee denken over de beste aanpak. 

Aan het inschakelen van de vertrouwenspersoon zijn voor medewerkers geen kosten verbonden. Ik word voor mijn werk betaald door Muzerije, maar doe het vertrouwenswerk uiteraard zelfstandig en onafhankelijk. 
 

1 - Je kunt mij benaderen als je zelf last hebt van ongewenst gedrag door collega's of leidinggevenden

Het gaat om gedrag dat je als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaart. Je kunt daarbij denken aan pesten, treiteren, roddelen, seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie. Als je hier liever met een vertrouwensvrouw over spreekt zal ik je in contact brengen met Pepita David of Ingrid van Wezel.

Kies in deze situatie de pagina met informatie over de rol van VPO
 

2 - Je kunt mij benaderen als je in een arbeidsconflict bent geraakt met een collega of leidinggevende om andere dan bij punt 1 genoemde redenen

Je kunt hierbij denken aan conflicten in de samenwerking naar aanleiding van bijvoorbeeld beoordelingen of re-integratie.  Er kunnen uiteraard ook andere aanleidingen zijn.

Kies in deze situatie de pagina met informatie over de rol van VPCB
 

Bereikbaarheid en Achtergrond

Informatie over de manier waarop je mij kunt bereiken en over mijn achtergrond vind je op de vervolgpagina waarvoor je kiest.