Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon bij Jordan Montessori Lyceum Utrecht

 

Aan het Jordan Montessori Lyceum Utrecht (Jordan MLU) bieden wij vertrouwenspersonen voor leerlingen (en hun ouders, verzorgers, voogden) en voor aan de school verbonden medewerkers.
 

Wim van Es

Ik  ben Wim van Es en werk sinds eind  2014 als extern vertrouwenspersoon voor medewerkers  en leerlingen van  het Jordan MLU. Het vertrouwenswerk voor leerlingen doe ik samen met Mijke van Oostenbrugge en Frank Lageweg 

Ik vind het belangrijk actief bij te dragen aan organisaties waarin medewerkers en leerlingen tot hun recht komen, gerespecteerd worden en zich veilig voelen.

Om meerdere redenen kan er een moment zijn dat je (u) behoefte hebt (heeft) om onder vier ogen met een onafhankelijke en deskundige buitenstaander in vertrouwen van gedachten te wisselen. Voel je (u) bij één van de redenen die hieronder staan vrij om contact met mij op te nemen. Ik zal zorgvuldig naar je (uw) verhaal luisteren en kan als je  (u) dat wilt mee denken over de beste aanpak. 

Aan het inschakelen van de vertrouwenspersoon zijn voor medewerkers of leerlingen (ouders, verzorgers, voogden) geen kosten verbonden. Ik word voor mijn werk betaald door het Jordan MLU, maar doe het vertrouwenswerk uiteraard zelfstandig en onafhankelijk. 

Een vertrouwenspersoon kan slechts één van de partijen in een conflict ondersteunen.  Mocht de andere partij ook behoefte hebben aan een onafhankelijk sparringpartner wordt  een beroep op een 2e vertrouwenspersoon gedaan.
 

Onze vertrouwenspersonen houden zich aan de privacywetgeving (AVG)

Als wij u ondersteunen geven wij vooraf aan welke persoonsgegevens wij tijdelijk vastleggen en vragen u uw toestemming daarvoor 
 

Vertrouwensrol voor leerlingen of ouders / verzorgers / voogden

Ik  ben ter beschikking voor leerlingen (of ouders, verzorgers of voogden van deze leerlingen) die over intimidatie of een voor hen sociaal onveilige schoolsituatie willen spreken. De vertrouwenspersonen kunnen ook benaderd worden voor andere kwesties die gevoelig liggen en waarbij vertrouwelijkheid gewenst of vereist is. 

Kies voor meer informatie en de manier waarop je (u)  mij kunt bereiken de pagina over de rol van VPL

Ook leerlingen  (of ouders, verzorgers of voogden van deze leerlingen) kunnen vragen hebben over integriteit of overwegen een melding te doen van een ernstige misstand of onregelmatigheid. Ik ben ook voor deze onderwerpen ter beschikking als gesprekspartner.  Zie de tekst bij punt 3 hieronder.

Kies in deze situatie de pagina met informatie over de rol van de VPI

 

Vertrouwensrol voor medewerkers 

1 - Je kunt mij benaderen als je zelf last hebt van ongewenst gedrag door collega's of leidinggevenden

Het gaat om gedrag dat je als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaart. Je kunt daarbij denken aan collegiale agressie, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. Als je hier liever met een vertrouwensvrouw over spreekt zal ik je in contact brengen met Pepita David of Ingrid van Wezel.

Kies in deze situatie de pagina met informatie over de rol van VPO
 

2 - Je kunt mij benaderen als je in een arbeidsconflict bent geraakt met een collega of leidinggevende om andere dan bij punt 1 genoemde redenen

Je kunt hierbij denken aan conflicten in de samenwerking naar aanleiding van bijvoorbeeld beoordelingen of re-integratie.  Er kunnen uiteraard ook andere aanleidingen zijn.

Kies in deze situatie de pagina met informatie over de rol van VPCB
 

3 - Je kunt mij benaderen als je vragen hebt over integriteit of overweegt een melding te doen over (het vermoeden) van een misstand of onregelmatigheid bij het Jordan Montessori Lyceum Utrecht

Je kunt mij als vertrouwenspersoon benaderen als je het vermoeden hebt of weet dat een collega of leidinggevende zich niet integer gedraagt en je in vertrouwen wilt bespreken over  hoe je daar het beste op kan reageren.  Ik kan je daarbij adviseren. Je kunt mij ook benaderen  voor overleg als je vragen hebt over integriteit. Tenslotte bestaat er de mogelijkheid om via mij een melding  te doen in het kader van de regeling over het melden van misstanden of onregelmatigheden zonder dat je naam bij anderen bekend wordt. 

De meldingsregeling van Het Jordan MLU is gebaseerd op de Wet Huis voor Klokkenluiders. De meldingsregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten. 

Kies in deze situatie de pagina met informatie over de rol van de VPI

 

Bereikbaarheid en Achtergrond

Informatie over de manier waarop je mij kunt bereiken en over mijn achtergrond vind je op de vervolgpagina waarvoor je kiest.