Bureau van Es ~ RB&B

Vertrouwenspersoon bij NSDSK

 

Voor de Nederlandse Stichting voor het dove en slechthorende kind (NSDSK)  bieden wij vertrouwenspersonen voor cliënten en medewerkers. 
 

Wim van Es

Ik ben Wim van Es en werk sinds 2007 als vertrouwenspersoon voor medewerkers van de NSDSK en met ingang van 2013 ook als vertrouwenspersoon voor cliënten.  Als in specifieke situaties deze rollen elkaar zouden bijten wordt een tweede vertrouwenspersoon in gezet.
 

Onze vertrouwenspersonen houden zich aan de privacywetgeving (AVG)

Als wij u ondersteunen geven wij vooraf aan welke persoonsgegevens wij tijdelijk vastleggen en vragen u uw toestemming daarvoor 
 

Vertrouwensrol voor Cliënten

Ik ondersteun cliënten die klachten hebben over de zorgverlening of over de manier waarop zij zich behandeld voelen , om in overleg met de NSDSK een passende oplossing te vinden.

Ik doe mijn werk in overleg met de cliënt die een beroep op mij doet, zelfstandig en onafhankelijk.  U kunt mij kosteloos benaderen.

Als u ontevreden bent met de zorgverlening door NSDSK of ontevreden bent over de manier waarop een medewerker van NSDSK u heeft behandeld,  is het advies van de NSDSK om uw klacht direct met de betreffende medewerker of haar leidinggevende te proberen op te lossen. In een direct gesprek kan de klacht meestal in gezamenlijkheid en tevredenheid worden opgelost.

Deze route werkt het snelst en is meestal prettig voor beide partijen. 

De klacht wordt na afhandeling gemeld in het klachtensysteem en meegenomen in een jaarlijkse analyse op organisatieniveau. Dit biedt NSDSK de mogelijkheid haar kwaliteit te verbeteren.

Als u tegen een dergelijk gesprek op ziet, of denkt dat een dergelijk gesprek niet zinnig is, heeft u bij de NSDSK de mogelijkheid om de vertrouwenspersoon om hulp te vragen.

U kunt ook contact met de vertrouwenspersoon op nemen als u het gesprek over  de klacht met de medewerker of haar leidinggevende  heeft gevoerd maar wanneer de uitkomst voor u onbevredigend is.

Ik denk met u mee over volgende stappen en kan u daarbij ook ondersteunen.

Zie voor meer informatie

 

Vertrouwensrol voor medewerkers 

Voor mijn vertrouwensrol naar medewerkers werk ik naast de twee interne vertrouwenspersonen Tinka Kriens en Els de Jong.
 

Je kunt een beroep doen  op mij als je 

  1. zelf geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag door collega's of leidinggevenden, bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten of discriminatie
     
  2. zelf in een arbeidsconflict bent geraakt met een collega of leidinggevende om een andere redenen dan bij 1
     
  3. het vermoeden hebt dat binnen NSDSK of een andere organisatie waarmee je via NSDSK in aanraking bent gekomen sprake is van ernstige misstanden (klokkenluidersregeling)  
     

Ik zal zorgvuldig naar je verhaal luisteren, ga vertrouwelijk om met de informatie en kan als je dat wilt meedenken over de beste aanpak. 

Als je op een van de drie links hierboven door klikt kom je op pagina's  met meer specifieke informatie over de aanleiding en de mogelijkheden voor ondersteuning.  
 

Bereikbaarheid en Achtergrond

Informatie over de manier waarop je mij kunt bereiken en over mijn achtergrond vind je op de gekozen pagina's.