Bureau van Es ~ RB&B

Wim van Es

Wim van Es

Ik werk sinds 1984 werk ik als trainer, trainingsontwikkelaar en opleidingsadviseur. Vanaf 2002 doe ik dat vanuit mijn eenmanszaak Bureau van Es ~ RB&B.  Ik ben de laatste 10 jaar steeds meer op het  terrein van ongewenste omgangsvormen (agressie, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie) gaan werken.  Ik train  veel vertrouwens-personen, werk zelf voor een aantal organisaties als vertrouwenspersoon en heb een klachtencommissie ongewenst gedrag waar organisaties zich bij kunnen aan sluiten.

Pas foto van wim van es

Lidmaatschap en Beroepscode

Ik ben lid van NVO2, de Nederlandse Vereniging van HRD professionals in Ontwikkelen en Opleiden, en handel vanzelfsprekend naar inhoud en geest van de NVO2-beroepscode.  

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen en door hen als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag gecertificeerd.

Ik heb mij als coach niet aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, maar handel wel vanuit de door de NOBCO opgestelde Ethische Gedragscode .